kooperace samostatných advokátních kanceláří

Profil

GAL – kooperace samostatných advokátních kanceláří je uskupením advokátek s dlouholetou advokátní praxí. Zahájení samostatného působení advokátek předcházelo jejich působení v zavedených advokátních kancelářích (advokátní kancelář JUDr. Josefa Lžičaře, AK Sodomka, Souček, Jindra, Mokrý atd.) doplněná o kontinuální vzdělávání v rámci školení pořádaných Českou advokátní komorou, případně v rámci zahraničních stáží (stáž organizovaná CCBE).

Hlavním cílem, který nás vedl ke spolupráci, bylo zajistit klientům komplexní služby co možná nejvyšší kvality a být maximálně časově flexibilní pro potřeby podnikatelského, ale i osobního fungování. České přísloví „více hlav, více ví“, které vystihuje potřebu spolupráce a konzultace problémů, nepovažujeme za projev neznalosti věcí či za nedostatek důvěry ve vlastní právní úsudek, ale v současné době plné legislativních změn a nejednotných právních názorů, spíše za nezbytnost. Naším krédem, je hájit zájmy svých klientů s maximálním nasazením a zároveň respektovat pravidla advokátní etiky. Vzhledem k tomu, že korektní vztah mezi advokátem a klientem založený na vzájemné důvěře, je základem pro úspěšné nalezení nejvhodnějších řešení právních problémů, je naší ambicí pokračování ve fungování advokátních kanceláří „rodinného“ typu, které se budou snažit hledat pro klienty řešení „šitá na míru“.

Poskytujeme komplexní a kvalifikovaný právní servis ve všech základních oborech práva, především pak v oblasti občanského práva včetně rodinného a též v oblasti práva obchodního,.Při poskytování právních služeb spolupracujeme s účetními, daňovými poradci, auditory a soudními znalci tak, abychom byly schopny poskytnout maximálně komplexní servis.

Všechny právní služby poskytujeme v českém, anglickém a francouzském jazyce.